Våra lösningar säkerställer att sjukhusets rutiner följs

Att servicerutinerna fungerar på sjukhus är av största vikt för att minska risken att bland annat sjukhusrelaterade sjukdomar sprids. Med hjälp av våra systemlösning kan ni digitalisera arbetet och enkelt få en översikt om vilka uppgifter som behöver utföras.  

Vårt system ger er statistik över vilka ytor som används när samt av hur många. Genom att använda denna information för att planera exempelvis städningen gör att ni kan använda era resurser på ett mer optimalt sätt. 

Optiqo QlvrBox visualiserar senast genomförd service för besökare och får dem att känna sig trygga med utförd service. 

Enkelt att se vad som behöver göras

Vårt system kompletteras med NFC taggar som sitter i varje rum, genom att personalen scannar taggen med Optiqos app får de en arbetsorder på vad som ska utföras i det specifika rummet. Personalen bekräftar vid utfört arbete alternativt vid avvikelser, vilket ger er full kontroll på arbetet för hela sjukhuset genom vårt managmentsystem.

Nyttja resurserna på rätt sätt  

Onödigt arbete som att städa ytor som inte används är varken bra för miljön eller ekonomin. Vår erfarenhet visar att sjukhus kan behålla samma städfrekvens, men öka kvaliteten med 50 procent tack vare att man med hjälp av våra servicelösningar kan planera arbetet så att man städar på rätt ställe, vid rätt tidpunkt. 
Via en QR-kod på vår QlvrBox kan besökare även lämna kommentarer om de till exempel upptäcker någonting som behöver åtgärdas. På så sätt kan ni åtgärda eventuella problem i ett tidigt skede, vilket i slutändan ger nöjdare besökare.