Cleantracker AI

Om appen

Cleantracker AI används för att objektivt mäta förekomsten av föroreningar och ytsmuts på ytor som är rengjorda. Appen använder artificiell intelligens för att jämföra en referensbild mot en provtagningsyta och resultatet visas som ytsmuts i %. De slutliga resultaten kan sedan exporteras till en .csv-fil och användas för vidare databehandling.

Applikations användning

För att mäta procentandelen smuts objektivt behöver du ett testkit som är kalibrerat för att användas med appen. Testkittet består av vita cleanroom mikrofiberdukar med hög densitet, 1 flaska ultrarent vatten, 1 testsvamp och en vit dukhållare. Du kan beställa testpaketet direkt i appen och få det skickat direkt till dig. Testpaketet kommer med 10, 50 eller 100 st testdukar beroende på dina behov.

Huvudsyftet med Cleantracker AI

Inom den kommersiella städbranschen finns det väldigt få pålitliga och lättanvända verktyg för att identifiera objektiva mätningar av ytsmuts. Syftet med appen är att kunna avgöra, genom en standardiserad och konsekvent metod, om ett rengöringsförfarande har genomförts samt är godkänt. Detta kan ge underlag för att bedöma om en rengöringsmetod är tillräckligt effektiv för att rengöra ytan eller om det behövs andra metoder, ex. bättre mekanisk rengöring med maskin för att avlägsna smuts och föroreningar.

Kom igång

Säkerställda resultat

Tillsammans med avancerad bildigenkänning använder appen ett komplext arkiv med över en miljon bilder av ytsmuts. Referensbilden jämförs sedan i realtid med provtagningsbilden för att beräkna hur mycket av den testade ytan som är smutsig. Flera år med nuvarande metodkalibrering, tillsammans med över 500 000 slutförda tester, har lagt grunden för hur appen ska beräkna fram resultatet.