Vi digitaliserar service och underhåll på publika ytor

Publika ytor som universitet, nöjesparker och fastigheter kräver mycket service och underhåll i olika former. Med Optiqos QlvrBox samlas information in om utfört arbete och antal besökare samtidigt som informationen visualiseras för era besökare. Denna information samlas i en skräddarsydd dashboard som ger er underlag för att optimera arbetet och för att fastställa att arbetet utförs enligt avtal.
Våra digitala lösningar kan även användas i bland annat säkerhetsarbete, exempelvis vid systematiskt brandskyddsarbete och skyddsronder.  

Optimera arbetet efter besöksfrekvensen

Vår QlvrBox ser till att ni får ni statistik över hur besöksflödet ser ut under dagen. Att analysera och optimera serviceinsatser efter hur flödet av besökare ser ut är kostnadseffektivt, positivt för miljön och ger en högre kvalitet. 
Besökare kan lämna feedback om exempelvis städningen är otillfredsställande eller om någonting inte fungerar så att ni snabbt kan åtgärda problemet för ökad kundnöjdhet. 

Våra systemlösningar digitaliserar servicearbetet

Vi tar fram den optimala mixen av mjukvara och hårdvara som uppfyller era önskemål om hur ni vill digitalisera er Facility Managment leverans. Med hjälp av AI och IoT får ni relevant information för att optimera er service. Om vi till exempel tittar på kontorslokaler används inte alltid alla rum regelbundet. Vårt system ger er insikt i det faktiska behovet av städning. Det ger både en högre kvalitet på arbetet och ökad trygghet för besökare som får informationen visualiserad.
Välkommen att höra av dig så skräddarsyr vi en systemlösning som passar just er verksamhet.