Exjobb hos Optiqo

Gör ditt exjobb hos oss

Här nedan finns information om 3 olika exjobb som man kan ansöka om att göra hos oss. Vi är även öppna för egna förslag på exjobb från sökande, kontakta oss så pratar vi vidare om detta.

Undersöka framtidens kommunikationssätt för IOT uppkopplade sensorer

Optiqo har idag 4G uppkopplade IOT sensorer som ger antalet besökare till en fastighet. Sensorn kommunicerar idag med 4G men vi tror att det finns/kommer finnas sätt att kommunicera som är effektivare, mindre energikrävande och har en global räckvidd. 

Exjobbets syfte är att undersöka vilka tekniker som finns eller är på gång samt hur de kan tillämpas till vår produkt. 

Undersöka hur AI och Datascraping kan utveckla Optiqos erbjudande

Systemet idag samlar data från olika sensorer det ger möjlighet att optimera serviceleveranser baserat på faktiskt behov. Vi tror att genom att använda AI och Datascraping går det att ytterligare öka värdet av vår platform. 

Exjobbets syfte är att undersöka hur AI och Datascraping kan öka värdet av vårt erbjudande samt ge rekommendationer på hur det kan implementeras. Beroende på omfattning även genomföra implementeringen. 

Utveckling av nuvarande systemplatform med fler typer sensorer

Idag har vi en sensor som mäter antalet besökare till en fastighet samt var de befinner sig vid vilken tidpunkt. Denna data används för att optimera en serviceleverans baserat på det faktiska behovet. 

Vi får flera förfrågningar om att addera ytterligare sensorer och vi vill därför göra en sökning på vad som finns samt hur vi kan integrera dessa i vårt system. 

Exjobbet består i att göra en kort kartläggning av sensorer samt implementera dessa i vårt system.